Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Kleurkracht is opgericht voor kinderen, jongeren en hun ouders. Het is opgericht door Nele Canipel en is gevestigd in Denderhoutem.  Kleurkracht is ingeschreven onder nummer 0690.609.712 bij de Kamer van Koophandel.

VERPLAATSEN OF AFZEGGEN VAN EEN AFSPRAAK
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur bedragen de kosten 1 coachingsessie.  Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefonisch is uiteraard mogelijk. Bij ziekte graag overleg.

TARIEVEN
De kosten zijn na te lezen onder het menu “tarieven” op de website of na te vragen bij Kleurkracht. Tariefswijzigingen worden minstens 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.  Als er toch meer tijd nodig is (> kwartier), dan maak ik graag een afspraak.

BETALINGSVOORWAARDEN
De betaling gebeurt na iedere coaching contant. U ontvangt nadien een betalingsbewijs.

AANSPRAKELIJKHEID
Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Kleurkracht u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Het advies van Kleurkracht is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Kleurkracht is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kleurkracht.

VERTROUWELIJKHEID
Kleurkracht verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

BEGELEIDING KINDEREN TEM 18JAAR
Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kleurkracht kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

VERSLAG
Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Kleurkracht zelf gemaakt.

REGELS ROND EEN AFSPRAAK VOOR KINDEREN
Er is geen wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder het kind op het afgesproken tijdstip brengt en na afloop van de sessie opnieuw ophaalt. De ouder/verzorger dient tijdens de coaching telefonisch bereikbaar te zijn.

Na een sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.