Auti-coach

Als ouder van een dochter met autisme en als leerkracht heb ik veel kinderen en jongeren met autisme leren kennen.

Door met hen samen te leven, te ontmoeten en te werken, hebben ze mij doen inzien dat de wereld niet zo “helder” is, dan dat ze lijkt.

Kinderen en jongeren met autisme denken anders.  Zij hebben mij geleerd om ook op een andere manier te kijken naar de omgeving en op een andere manier te  communiceren.

Als auti-coach begeleid en ondersteun ik kinderen en jongeren met autisme in hun dagelijkse leven. Dit kan in verschillende situaties: bij hen thuis, op school, in de vrije tijd,… Het is een zeer  praktische begeleiding.  Het kan gaan van het inoefenen van bepaalde vaardigheden tot het maken van visualisaties… Kortom alles wat bijdraagt tot een optimale ondersteuning bij eventuele dagelijkse problemen.

Elke coaching vertrekt vanuit een hulpvraag. De coaching zelf wordt volledig afgestemd op het kind.

Elk kind heeft zijn eigen “kleur” en dus ook zijn eigen specifieke begeleiding nodig.

07405faab722b6624820dd85c1fde313