Werkwijze

KENNISMAKINGSGESPREK

Wenst u graag wat meer info dan kan dat met een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek of via mail waarin we samen bekijken of ik als auti-coach iets kan betekenen voor uw kind.  Tevens zal ik vertellen wat een auti-coach doet en wat de werkwijze is.  Na dit gesprek kunnen we eventueel de stap zetten naar een intakegesprek.

INTAKEGESPREK

Dit gesprek doe ik het liefst met beide ouders en als het kan zonder de aanwezigheid van jullie kind.

EVENTUEEL VERLOOP

Allereerst is het noodzakelijk om een vertrouwensband op te bouwen tussen mezelf en het kind.  Dit vertrouwen is essentieel om samen te kunnen werken en resultaten te boeken.  Dit kan door een gesprek, door mee te stappen in hun leefwereld,…

Vervolgens worden de situaties en de gebeurtenissen geanalyseerd, worden er gesprekken gevoerd en wordt er geobserveerd. Ook worden er eventueel contacten gelegd met andere personen die jullie kind begeleiden.  Op deze manier krijg ik een duidelijk beeld en komen er mogelijke invloeden tevoorschijn.

Aan de hand van deze informatie probeer ik een zo volledig mogelijk beeld te krijgen en kunnen wij op zoek gaan naar de onderliggende oorzaken van bepaalde gedragingen en/ of reacties.

Eens de oorzaken duidelijker zijn, kunnen wij een aanpak afspreken en uittesten. Wij gaan nu proberen om nieuwe vaardigheden aan het kind aan te leren. (sociale vaardigheden, studiemethode, werken met sociale verhalen, plannen en organiseren, …).

Een nieuwe aanpak wordt meestal niet automatisch toegepast en vraagt nog een extra inspanning.

Na verloop van tijd gaan we deze aanpak evalueren.  Is deze optimaal voor het kind? Voor de ouders? Voor andere personen?

Indien blijkt dat dit niet zo is, dan passen we aan.  Indien het wel zo is, dan proberen we deze aanpak ook uit te breiden naar andere domeinen.

Zoals steeds kennen jullie als ouders jullie kind het best.  Elk kind, elke ouder is anders. Elk gezin is anders. Het hele traject is dus op maat en zal tussendoor afgestemd moeten worden. Regelmatig worden er evaluatiegesprekken gepland en wordt er bijgestuurd indien nodig.

Een coachsessie duurt ongeveer 1uur.  Er is nadien ook even kort de tijd om te overleggen.

Ik heb geen wachtruimte. Ouders blijven wel telefonisch bereikbaar tijdens de sessie.