Werkwijze

KENNISMAKINGSGESPREK

Wenst u graag wat meer info dan kan dat met een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek of via mail waarin we samen bekijken of ik als kindercoach iets kan betekenen voor uw kind.  Tevens zal ik vertellen wat een kindercoach doet en wat de werkwijze is.  Na dit gesprek kunnen we eventueel de stap zetten naar een intakegesprek.

INTAKEGESPREK

Dit gesprek  doe ik het liefst met beide ouders en als het kan zonder de aanwezigheid van jullie kind.

Het doel van het intakegesprek is om een heldere kijk op de situatie te krijgen en een hulpvraag te formuleren. Indien het nog onduidelijk is wat er precies speelt, starten we het traject en gaandeweg zal de hulpvraag vanuit het kind helder worden.

COACHINGSTRAJECT

Tijdens de eerste sessie(s) besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van vertrouwen en veiligheid. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van uw kind door te tekenen, schilderen, spelen of iets anders wat er bij uw kind past, zodat uw kind zich zo snel mogelijk veilig voelt bij mij.

Ik, als kindercoach doe mee, observeer en luister naar uw kind. Zo kan ik zo goed mogelijk inspelen op de behoeften van uw kind, en samen met uw kind tot de ontdekking komen wat de oplossing is voor de moeilijkheden die er zijn op dat moment.

Ouders kennen hun kind het beste. Door naar jullie te luisteren en met jullie te overleggen, kan ik samen met jullie kind het traject doen slagen. Elk kind, elke ouder is anders. Elk gezin is anders. Het hele traject is dus op maat en zal tussendoor afgestemd moeten worden. Tussen de sessies door houden we regelmatig een evaluatiegesprek.  Hierdoor passen we het traject aan of ronden we het af wanneer je kind/jongere er klaar voor is.

Een coachsessie duurt ongeveer 1u.  Er is nadien ook even kort de tijd om te overleggen wat we hebben gedaan.  Om het kind een veilige situatie te bieden, waarin het alles kan en mag vertellen, zal er zonder toestemming van het kind geen gedetailleerde informatie worden gegeven. Indien de veiligheid in gevaar zou komen, dan worden er natuurlijk uitzonderingen gemaakt.

Ik heb geen wachtruimte. Ouders blijven wel telefonisch bereikbaar tijdens de sessie.